Pomagamy w doborze odpowiednich kół do dużych obciążeń. Infolinia tel. 531 352 330

 

Kółka do wózków transportowych

Koła do wózków transportowych to nasza specjalność

 

Oferujemy szeroki wybór kółek przemysłowych do różnego rodaju wózków magazynowych i transportowych. Rodzaj zastosowanych zespołów kołowych zależy od warunków pracy w jakich mają być wykorzystywane. Głównym wyznacznikiem jest obciążenie na jakie mogą być narażone. Nośność kółek waha się w zakresie od 40 kg do kilkuset. Kolejnym parametrem wskazującym na wybór rodzaju kół jest rodzaj podłożan po którym będą toczone. Kolejne parametry to twardość, elastyczność i odporność na intensywne użytkowanie - żywotność. Dodatkową cechą kół gumowych lub z bieżnikiem gumowym jest to czy brudzą nawierzchnię po której się toczą. Znając te wszystkie parametry można dobraż najbardziej odpowiedni rodzaj kółek do wózka lub urządzenia, w którym będą zastosowane.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania kół i zestawów kołowych należy odpowiednio dobrać ich nośność w zależności od ciężaru jaki mają przewozić. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe schematy rozłożenia zestawów kołowych na prostokątnej platformie. W zależności od ich układu zmienia się parametr K, który wpływa na wartość wymaganej nośności koła.

Obliczanie nośności koła lub zestawu kołowego

Przykładowo dla układu kół na platformie nr 1 zakładając masę platformy 10 kg i masę transportowanego ładunku 50 kg  obliczenie będzie wyglądało jak poniżej:

(10 kg + 50 kg) / 3 = 20 kg

Jak wynika z obliczeń do bezpiecznego transportowania ładunków o ciężarze 50 kg na platformie o masie własnej 10 kg powinnismy zastosować koła i minimalnej nośności 20kg każde.

pixel