Pomagamy w doborze odpowiednich kół do dużych obciążeń. Infolinia tel. 531 352 330

 

Jak vybrat správná průmyslová kola pro skladové vozíky a přepravní plošiny ve výrobě a skladech?

Jak vybrat správná průmyslová kola pro skladové vozíky a přepravní plošiny ve výrobě a skladech?
 
Nosnost a velikost


Klíčovým prvkem při výběru průmyslových kol je pochopení jejich nosnosti. Nosnost je maximální zatížení, které kolo unese, aniž by hrozilo jeho poškození nebo ztráta funkce. Je důležité brát v úvahu nejen hmotnost přepravovaného zboží, ale také hmotnost samotného vozíku nebo plošiny. Podcenění nosnosti může vést ke zrychlenému opotřebení kol, poruchám a dokonce i k vážným pracovním úrazům.

Neméně důležitá je velikost kol. Větší kola bývají v průmyslovém prostředí žádanější, protože se lépe vyrovnávají s nerovnostmi a mají menší valivý odpor, což usnadňuje přepravu těžkých nákladů. Na druhou stranu menší kola zajišťují lepší manévrovatelnost ve stísněných prostorech. Je také důležité zvážit celkovou výšku vozíku nebo plošiny po namontování kol, aby byla zajištěna ergonomická práce a přizpůsobení pracovnímu prostředí.

Výběr správného průměru kol je tedy otázkou vyvážení potřeby snadné manévrovatelnosti a schopnosti přepravovat těžká břemena. Příliš malá kola nemusí být dostatečná pro přenášení nákladu, zatímco příliš velká kola mohou způsobit, že vozík bude těžkopádný.

Kromě toho záleží také na šířce kol. Široká kola rozkládají hmotnost na větší plochu, čímž snižují tlak na podlahu a riziko poškození. Musí však být vhodně přizpůsobena konstrukci vozíku, aby neomezovala jeho funkčnost.

Závěrem lze říci, že při výběru průmyslových kol je třeba pečlivě zvážit nosnost a velikost v kontextu konkrétních potřeb a pracovních podmínek. Správná volba těchto parametrů zajistí nejen efektivitu práce, ale také dlouhodobé používání zařízení a bezpečnost pracovníků.


 
Materiál kola


Výběr správného materiálu pro průmyslová kola je rozhodující pro jejich výkon, trvanlivost a kompatibilitu s pracovními podmínkami.

Pryžová kola: Jsou oblíbenou volbou díky svému tichému chodu a schopnosti tlumit nárazy. Pryžová kola jsou ideální pro hladké a rovné povrchy, poskytují dobrou přilnavost a minimalizují riziko uklouznutí. Nemusí však být vhodná pro těžká břemena nebo v prostředí, kde mohou být vystavena olejům, tukům nebo ostrým předmětům, které mohou pryž poškodit.

Polyamidová a polyuretanová kola: Tato kola jsou ceněna pro svou trvanlivost a odolnost proti oděru. Polyuretanová kola jsou o něco pružnější než polyamidová, nabízejí lepší tlumení a tišší provoz. Jsou ideální v oblastech, kde mohou být podlahy nerovné nebo kde je vyžadována větší odolnost vůči chemikáliím.

Ocelová a litinová kola: jsou nepostradatelná pro velmi těžká břemena a drsné podmínky, jako jsou vysoké teploty nebo přítomnost agresivních látek. Díky své tvrdosti a odolnosti proti oděru jsou vynikající volbou pro nejtěžší průmyslové aplikace. Je však třeba mít na paměti, že mohou být škodlivé pro některé typy podlah.

Termoplastická kola: Jsou lehká a nabízejí dobré jízdní vlastnosti na mnoha površích. Díky své odolnosti vůči korozi jsou vynikající pro aplikace ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí.

Každý materiál má své specifické výhody a omezení, takže výběr by měl být proveden po zvážení konkrétního pracovního prostředí, typu podlahy a také vlastností přepravovaného nákladu. Je třeba mít rovněž na paměti, že různé materiály mohou mít rozdílnou odezvu na teplotu a vlhkost, což může rovněž ovlivnit jejich výběr.

Závěrem lze říci, že správná volba materiálu kol je zásadní pro zajištění bezpečnosti, výkonnosti a trvanlivosti vozíků a přepravních plošin. Zajišťuje také ochranu podlah před poškozením a přispívá k pracovnímu komfortu.


Typ montáže


Volba způsobu montáže průmyslových kol má zásadní význam pro jejich efektivní provoz a bezpečnost. Existují různé způsoby montáže, např:

Montážní deska: Toto řešení zajišťuje vysokou stabilitu a rovnoměrné rozložení zatížení. Kola s montážní deskou jsou přišroubována přímo k základně vozíku nebo plošiny. Toto řešení je ideální pro těžká břemena a intenzivní používání a zaručuje trvanlivost a odolnost proti posunu.

Třmen (montážní čep): Kola s trnem se snadno instalují a jsou ideální pro lehčí použití. Trny mohou být přímé nebo se závitem, což ovlivňuje způsob montáže a stabilitu kola.

Mechanismus Twistlock pro námořní kontejnery: Pro těžké aplikace, jako jsou námořní kontejnery, je použití mechanismu twistlock pro montáž kol inovativním řešením. Twistlock je zajišťovací mechanismus, který umožňuje rychlé a bezpečné připojení kol k rohům kontejneru. Jeho jedinečná konstrukce umožňuje snadnou a stabilní manipulaci s velkými kontejnery a zvyšuje mobilitu a flexibilitu při přepravě. To je užitečné zejména v přístavech a kontejnerových terminálech, kde je rychlost a efektivita přesunu velkých nákladů klíčová.

Vhodná volba typu montáže závisí na řadě faktorů, včetně hmotnosti a typu přepravovaného nákladu, četnosti používání vozíku a podmínek prostředí. Je důležité, aby zvolený typ montáže zajišťoval stabilitu, odolnost a umožňoval snadnou a rychlou údržbu nebo výměnu kol v případě potřeby.

Lze shrnout, že správná volba typu montáže průmyslových kol má zásadní význam pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti vozíků a přepravních plošin, jakož i pro zajištění provozní efektivity a ochrany infrastruktury závodu.


 
Typ běhounu


Typ běhounu průmyslových kol má významný vliv na jejich výkon, přilnavost a schopnost provozu v různých podmínkách. Hlavní typy běhounů jsou:

Hladký běhoun: Hladký běhoun: kola s hladkým běhounem jsou ideální pro použití na hladkých, tvrdých površích, jako je beton nebo povrchy potažené pryskyřicí. Poskytují nízký valivý odpor, což usnadňuje pohyb lehkých až středně těžkých nákladů. Hladký běhoun také méně často zanechává stopy na podlaze, což je důležité v čistém nebo estetickém prostředí, jako jsou maloobchodní prodejny nebo nemocnice.

Drážkovaný nebo texturovaný běhoun: Kola s drážkovaným nebo texturovaným běhounem mají lepší přilnavost na méně stabilních nebo kluzkých površích. Jsou vhodná pro použití v podmínkách, kde se může vyskytovat vlhkost, oleje nebo jiné kluzké látky. Takový běhoun pomáhá zabránit uklouznutí, což je zásadní pro bezpečnost, zejména při přepravě těžkých nebo křehkých nákladů.

Vícesezónní běhoun: Pro místa, kde se často mění podmínky prostředí, mohou být dobrou volbou kola s vícesezónním běhounem. Jsou navržena tak, aby poskytovala dostatečnou přilnavost a stabilitu v různých podmínkách, od suchého po mokrý povrch.

Specializované běhouny: Pro specifické aplikace, jako jsou potravinářské a nápojové provozy, chemické provozy nebo pro prostředí s vysokými teplotami, jsou k dispozici kola s běhouny navrženými tak, aby zvládaly jedinečné výzvy těchto prostředí. Například tepelně odolné běhouny pro pekárny nebo chemicky odolné běhouny pro chemický průmysl.

Každý typ běhounu má své výhody a měl by být vybrán v závislosti na provozních podmínkách, typu podkladu a konkrétním přepravovaném nákladu. Je třeba také zohlednit četnost používání kol a jejich možné opotřebení, aby bylo zajištěno dlouhodobé a bezpečné používání.

Souhrnně řečeno, výběr správného typu běhounu je klíčovým prvkem pro zajištění efektivity a bezpečnosti vozíků a přepravních plošin. Správný běhoun může výrazně zlepšit manévrovatelnost, zabránit poškození nákladu a ochránit pracovní plochy.
 


Další funkčnost


Průmyslová kola mohou být vybavena řadou dalších funkcí, které zvyšují jejich použitelnost a bezpečnost. Zde je několik příkladů:

Blokování směru jízdy: tato funkce umožňuje přeměnit otočné kolo na kolo pevné. To je užitečné zejména v situacích, kdy je zapotřebí zvýšená stabilita, například při nakládání nebo vykládání zboží. Umožňuje pracovníkům zablokovat kola v jedné poloze a zabránit tak nekontrolovanému pohybu vozíku nebo plošiny.

Integrované nohy: Inovativní prvek, který umožňuje, aby stroj během provozu pevně stál na nohách. Tyto nohy lze snadno zvednout, což umožňuje pohyb stroje na kolech. To je ideální pro stroje a zařízení, které vyžadují jak mobilitu, tak stabilitu v různých okamžicích provozu. Takto lze stroj rychle a efektivně přepravit na jiné místo a poté jej opět stabilizovat pro práci.

Brzdy: jsou nezbytné pro bezpečnost, zejména v oblastech, kde se vozíky mohou pohybovat na svazích nebo musí být stabilní při nakládání a vykládání. Brzdy umožňují rychlé znehybnění vozíku a zabraňují jeho náhodnému pohybu.

Řízení a pevná kola: Správná kombinace řiditelných a pevných kol je klíčová pro zajištění manévrovatelnosti i stability vozíku nebo plošiny. Říditelná kola umožňují snadnou manévrovatelnost ve stísněných prostorech, zatímco pevná kola zajišťují stabilitu a rovnoměrné rozložení nákladu.

Další funkce, jako je směrová aretace a integrované nohy, výrazně zvyšují všestrannost a efektivitu použití průmyslových vozíků. Přizpůsobení koleček konkrétním provozním potřebám umožňuje optimalizovat provoz a zvýšit bezpečnost v průmyslovém prostředí.

Závěrem lze říci, že při výběru průmyslových kol stojí za to zvážit tyto doplňkové funkce, které mohou výrazně zlepšit funkčnost a bezpečnost vozíků a plošin a přispět k efektivitě provozu.
 


Podmínky prostředí


Podmínky prostředí, ve kterých budou průmyslová kola používána, hrají při jejich výběru klíčovou roli. Je třeba vzít v úvahu následující aspekty:

Teplota: kola musí být přizpůsobena teplotním podmínkám, ve kterých budou provozována. Například při vysokých teplotách, které panují v pekárnách nebo ocelárnách, jsou zapotřebí tepelně odolná kola, která se nedeformují a neztrácejí své vlastnosti. Naopak v chladírnách nebo mrazírnách jsou zapotřebí kola, která zůstanou pružná a pevná i při velmi nízkých teplotách.

Vlhkost a voda: V prostředí s vysokou vlhkostí, jako jsou průmyslové prádelny nebo potravinářské závody, musí být kola odolná proti korozi a plísním. V těchto podmínkách mohou být nejlepší volbou materiály, jako je nerezová ocel nebo některé plasty.

Přítomnost chemických látek: V chemickém průmyslu nebo tam, kde se používají čisticí a dezinfekční prostředky, musí být kolečka vůči těmto látkám odolná. Materiály, jako je polyuretan nebo speciální plasty, se často vybírají pro svou chemickou odolnost.

Typ podlahy: Důležitý je také typ povrchu, po kterém se budou vozíky pohybovat. Například na nerovných podlahách nebo na površích s výskytem překážek jsou nutná kola s větším průměrem a lepším odpružením. Naopak na hladkých, dlážděných površích budou lépe fungovat kola s menším valivým odporem.

Vystavení UV záření a venkovním podmínkám: Při používání vozíků venku může být nutné zvolit kola odolná vůči UV záření a proměnlivým povětrnostním podmínkám. Materiály odolné vůči slunečnímu záření a měnícím se teplotám zajistí delší životnost kol v těchto podmínkách.

Pochopení těchto podmínek a vhodný výběr kol může významně ovlivnit životnost, výkonnost a bezpečnost kol. Před výběrem je proto důležité pečlivě zvážit provozní prostředí, ve kterém budou kola používána.

Souhrnně řečeno, zohlednění podmínek prostředí v procesu výběru průmyslových kol je klíčem k zajištění jejich optimálního výkonu a životnosti, jakož i k ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů a infrastruktury zařízení.


Údržba


Pravidelná údržba průmyslových kol je nezbytná pro zajištění jejich dlouhodobého a bezpečného používání. Zde jsou uvedeny některé klíčové aspekty údržby:

Čištění: Kola by se měla pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty, prach a další nečistoty, které mohou ovlivnit jejich výkon. To je důležité zejména v prostředí, kde mohou být kola vystavena působení látek, jako jsou oleje, maziva nebo chemikálie. Čistá kola fungují lépe a mají delší životnost.

Kontrola opotřebení: Pravidelná kontrola stavu kol, včetně běhounu a valivého povrchu, pomůže odhalit známky nadměrného opotřebení. Výměna opotřebovaných kol předchází poruchám a nehodám a udržuje nákladní vozidlo v dobrém provozním stavu.

Mazání: Mnoho průmyslových kol vyžaduje pravidelné mazání, aby byl zajištěn hladký pohyb a sníženo opotřebení. V závislosti na provozních podmínkách a typu kola je třeba používat vhodná maziva.

Kontrola spojů: Pravidelná kontrola a utahování šroubů a dalších montážních prvků je důležitá, aby se zabránilo uvolnění kol. Uvolněná kola mohou vést k nestabilitě a potenciálním nehodám.

Ověřování celistvosti kol: Kola by se měla pravidelně kontrolovat, zda nejsou prasklá, poškozená nebo deformovaná. Poškozená kola mohou mít vliv nejen na výkon, ale představují také bezpečnostní riziko.

Používání správných nástrojů a technik: Při výměně kol nebo údržbě je důležité používat správné nástroje a dodržovat doporučení výrobce. Tím zajistíte, že práce na údržbě budou provedeny správně a bezpečně.

Údržba průmyslových kol by neměla být považována za další zátěž, ale za nezbytnou součást správy zařízení. Pravidelná a správná údržba prodlužuje životnost kol, zajišťuje bezpečnost pracovníků a bezproblémový provoz zařízení.

Lze shrnout, že správná údržba průmyslových kol je klíčem k jejich udržení v dobrém provozním stavu, zajištění bezpečnosti a optimalizaci jejich výkonu a životnosti v různých provozních podmínkách.

pixel